Missä mennään virtuaalimaailmat? Avoin seminaari yleisölle Second Lifessa 11.9.2012 klo 15.00

September 3rd, 2012

Mikä on virtuaalimaailma? Miltä virtuaalimaailma tuntuu? Ovatko ne pelejä tai tarkoitettu vain teineille? Miltä todellisuus näyttää virtuaalimaailmassa? Voiko virtuaalimaailman tallentaa ja arkistoida jälkipolville?

Tutkijat Laurent di Filippo (Lorrainen yliopisto, Metz, Ranska) ja Olle Sköld (Upsalan yliopisto, Ruotsi) keskustelevat omista virtuaalimaailma- ja peliaiheisista tutkimusprojekteistaan ja vastaavat kysymyksiin Turku TomorrowCafessa Second Life-virtuaalimaailmassa http://www.slurl.com/secondlife/EduFinland%20II/157/173/26/. Keskustelua johtaa dosentti Isto Huvila (Informaatiotutkimus, Åbo Akademi). Seminaari on osa Tutkijoiden yö Turku -tapahtumaa ja sen järjestävät yhteistyössä Åbo Akademi, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Keskustelu käydään englanniksi, mutta tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä myös ruotsiksi, suomeksi ja ranskaksi.

Lue lisää

Laurent di Filippo http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/crem/chercheurs/difilippo.html
Olle Sköld http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N12-1373
Tutkijoiden yö Turku http://www.tutkijoidenyoturku.com/

Virtuella världar i dag, finns dom? Öppet seminarium för allmänheten i Second Life den 11.9.2012 kl 15.00 EET
Vad är en virtuell värld? Hur känns det att agera i en virtuell värld? Är dem spel eller bara för tonåringar? Hur verkligheten representeras i virtuella världar och hur kan man arkivera en virtuell värld för kommande generationer?
Forskarna Laurent di Filippo (Lorraine universitet, Metz, Frankrike) och Olle Sköld (Uppsala universitet) diskuterar deras forskning om virtuella världar och spel och svarar på frågor i Turku TomorrowCafe i Second Life http://www.slurl.com/secondlife/EduFinland%20II/157/173/26/. Diskussionen modereras av docent Isto Huvila (Informationsvetenskap, Åbo Akademi). Seminariet är en del av projektet Forskarnatten i Åbo och organiseras av Åbo Akademi, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola.
Diskussionen sker på engelska men det finns en möjlighet att ställa frågor även på svenska, finska och franska.
Läs mer om
Laurent di Filippo http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/crem/chercheurs/difilippo.html
Olle Sköld http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N12-1373
Forskarnatten http://www.tutkijoidenyoturku.com/
Where in the world are - virtual worlds? Open seminar in Second Life on Sep 11, 2012 at 3 PM EET
What is a virtual world? How does it feel? Are they mere games or meant for teens? How reality is represented in a virtual world? Is it possible to save and archive a virtual world for the coming generations?
Researchers Laurent di Filippo (University of Lorraine, Metz, France) and Olle Sköld (Uppsala University, Sweden) discuss their research projects relating to virtual worlds and answer questions in Turku TomorrowCafe in the virtual world of Second Life http://www.slurl.com/secondlife/EduFinland%20II/157/173/26/. The discussion is moderated by senior lecturer Isto Huvila (Information Studies, Åbo Akademi University, Finland). Seminar is a part of the Researcher’s Night in Turku even and is organised by Åbo Akademi University, University of Turku and Turku University of Applied Sciences.
The discussion is held in English. It is possible to ask questions even in Swedish, Finnish and French.
Read more about
Laurent di Filippo http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/crem/chercheurs/difilippo.html
Olle Sköld http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N12-1373
Researcher’s Night Turku http://www.tutkijoidenyoturku.com/

Isto Huvila EduFinland, Tapahtumat

Second life ja pedagogiikka -koulutuspäivät

February 28th, 2012

Koulutuspäivät perehdyttävät virtuaalimaailmojen opetuskäyttöön

Tule oppimaan, miten parhaiten voit hyödyntää virtuaalimaailmaa opetuksessa!

Second life ja pedagogiikka -koulutuspäivät

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen henkilöstölle (opettajat, ryhmänohjaajat, esimiehet ja opetuksen tukihenkilöstö).

Laajuus: 4 koulutuspäivää, 2 lähi- ja 2 etäpäivää

Ajankohta: Kevät – syksy 2012
Lähipäivät: Lahdessa ke 4.4.2012 ja to 3.5.2012
Etäpäivät: Second Lifessa pe 27.4.2012 ja to 27.9.2012.

Tavoitteet: Koulutuksen aikana pureudutaan Second Life -virtuaalimaailman pedagogiseen hyödyntämiseen ryhmätöiden ja workshoppien avulla.

Kouluttaja: Metaverstas Oy, Pekka Qvist

Osallistuminen: Koulutus on ammatillisen koulutuksen henkilöstölle maksutonta. Muilta joudumme perimään koulutusmaksun 80 € (ei sis. alv.). Matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Koulutus liittyy Opetushallituksen COope-hankkeeseen.

Teemat

Koulutuksen teemoja ovat mm.

· käytännön opettaminen Second Lifessa

· rakentamisen perusteet

· virtuaalimaailmojen lisäarvo opetuksessa

· virtuaalimaailmat opetustilanteissa

· pedagogiset esimerkít ja hyvät käytännöt.

HUOM! Koulutukseen osallistujat saavat tietyin ehdoin ja rajoituksin lainaan Koulutuskeskus Salpauksen Second Life -saarelta oman alueen koulutuksen ajaksi (huhti–lokakuu 2012).

Ilmoittaudu 30.3.2012 mennessä!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Lisätietoja myös:
suunnittelija Erkki Brotkin,
etunimi.sukunimi@salpaus.fi, puh. 044 708 1285

Kim Holmberg/Zwiers EduFinland

Area 12 –seminaari Lahdessa 23.3.2012

February 23rd, 2012

Pureudu lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin!

Tule seuraamaan miten lisätty todellisuus toimii arjen sovelluksina, markkinoinnin elämyksenä ja oppimisen apuvälineenä. Seminaari on suunnattu mainos- ja matkailualan toimijoille sekä oppilaitosten edustajille. Lisätty todellisuus, Augmented Reality (AR), on virtuaalisten objektien tuomista fyysiseen maailmaan. Se ei ole enää häkkyräviritelmiä, vaan arkea älykkäiden mobiilien laitteiden yleistyessä.

ARea 12 -seminaari järjestetään Lahden Oppimiskeskus Fellmanniassa perjantaina 23.3.2012. Seminaaripäivä koostuu useista asiantuntijaluennoista sekä työpajoista, joissa kokeillaan AR-sovelluksien tuottamista. Seminaarin järjestäjinä toimivat Koulutuskeskus Salpaus, AduSal Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto. Seminaari on osa Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) ESR-hanketta.

www.area12.fi

Tietoa tapahtumasta saa levittää vapaasti eteenpäin.

Kim Holmberg/Zwiers EduFinland

Innovation in Virtual Worlds Seminar

February 1st, 2012

NVWN has posted a new item, ‘Innovation in Virtual Worlds Seminar, Feb. 1

NVWN – The Nordic Virtual Worlds Network (www.nordicworlds.net) cordially invites you to participate in the Innovation in Virtual Worlds Seminar. This seminar is part of a series of Virtual Worlds events organized in the Nordics and its purpose is to stimulate knowledge sharing and ne tworking among individuals and organizations interested in 3D Internet innovation.

When: Wednesday, Feb. 1, 2012

Where: Second Life: VCEI – Virtual Center for Entrepreneurship and Innovation on the Stockholm School of Economics Island in Second Life.

SLURL: http://slurl.com/secondlife/SSE%20MBA/194/74/2001/?title=SSE%20Virtual%20Center&msg=Welcome%20to%20the%20SSE%20Virtual%20Center

In addition, the event will be livestreamed on NVWN’s channel: www.livestream.com/nordicworlds, and can be followed in room Pub 5 at the University of Turku, Publicum building.

Program

SESSION I: Virtual Worlds Innovation 14-16 EET (GMT +2) / 4-6 am SL

14.00 – 14.20 Presentation of the NVWN Project and Innovation Seminar (Titiana Moldovan, Matti Näsi, NVWN Project Researchers, UTU)

14.20 – 14.40 Presentation of Star Stable Online (Sweden) by Johan Sjöberg, Co-founder

14.40 – 15.00 Presentation of Indusgeeks (India) by Siddharth Banerjee, CEO

15.00 – 15.10 Break

15.10 – 15.30 Presentation on Open Sim Community by Robin Teigland, Associate Professor and Project Leader NVWN

15.30 – 16.00 Presentation on Future of Entrepreneurship and Innovation in Virtual Worlds by Eilif Trondsen, Ph.D., Strategic Business Insights

16.00 -16.15 Break

SESSION II: Future of VW Platforms 16.15-18.00 EET (GMT +2) / 6:15-8:00 am SL

Panel Moderator: Robin Teigland, Associate Professor and Project Leader NVWN

Participants:

- Eilif Trondsen, Ph.D., Strategic Business Insights (USA)

-          Ilan Tochner, Co-Founder and CEO of Kitely (Israel)

-          Justin Clark-Casey, Core Developer of OpenSim (England)

-          Cemil Turun, Founder and CEO of Yogurtistan (Turkey)

Discussion and Final Remarks

The event is free of charge. In case you are not familiar with Second Life, you can join through our open channel at www.livestream.com/nordicworlds.

For additional information, please contact Titiana Moldovan (tpmold@utu.fi) or Matti Näsi (mjnasi@utu.fi)

NVWN – The Nordic Virtual Worlds Network is an international, inter-disciplinary project co-funded by Nordic Innovation, investigating entrepreneurship and innovation through virtual worlds and the 3D internet: http://www.nordicworlds.net

You may view the latest post at
http://nordicworlds.net/2012/01/25/innovation-in-virtual-worlds-seminar-feb-1/

Kim Holmberg/Zwiers EduFinland

Midnight to noon -konferenssi 27.10 kl 10.00-22.00

October 18th, 2011

EduFinland ja AVO hanke järjestää 12 tuntisen kansainvälisen konferenssin EduFinlandilla torstaina lokakuun 27. päivänä kello 10.00 ja 22.00 välillä. Tilaisuus kuulla kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita sekä mahdollisuus keskustella heidän kanssaan lähemminkin. Tule verkostoitumaan ja kuulemaan mitä uutta on virtuaalisissa maailmoissa tapahtuu. Lisätietoja osoitteesta: http://m2n4sl.library2pointoh.fi/

Below you’ll find the latest version of the conference programme.

Finnish local time Event Presenters/Participants
10.00-10.15 Opening of the conference Kim Holmberg, Olle Sköld, Isto Huvila
10.15-11.00 Presentation Robin Teigland
11.00-11.45 “Inquiry Based Learning with first year undergraduates” Sheila Webber
11.45-12.00 “On the if’s and how’s of virtual world preservation” Olle Sköld
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 “How much will it cost? A workshop looking at the design considerations of Kalmar’s first university course in Second Life” David Richardson
13.45-14.30 “Immersive virtual learning environments: from theory to practice” Pekka Qvist
14.30-15.00 Break and small talk
15.00-16.15 Panel: “The future of learning in virtual worlds” Joseph Clark, Terry Beaubois, Robin Teigland, Georges Segura, John Lester, Sheila Webber, Kim Holmberg, Isto Huvila
16.15-17.00 Break and small talk
17.00-17.45 Presentation John Lester
17.45-18.30 Presentation Terry Beaubois
18.30-19.00 Break and small talk
19.00-19.45 “The Virtual Environmentalist in Second Life” Joseph Clark
19.45-20.00 Closing of the conference Kim Holmberg, Olle Sköld, Isto Huvila

Kim Holmberg/Zwiers EduFinland

Call for collaborative partners for project in sociolinguistics and teacher training

June 15th, 2011

The Department of Language studies at Umeå University are looking for a minimum of 14 committed collaborative partners (preferably teacher trainees or active language teachers) from various universities or other educational institutions around the world in order to participate in a collaborative online project conducted primarily in the virtual world of Second Life.

The subject of the activities relates to the topic of gender and language in education and is included as an activity under our English teacher-training programme. Our ambition is to bring students from different cultural educational contexts together in order to explore aspects of gender and language in a classroom context. Providing a culturally mixed forum for such discussions will, in our opinion, bring new insights into these issues and hopefully widen our students’ horizons. In this context it is worth mentioning that many of our students will be working in schools of heterogenic cultural demography in their future professional lives.

Specific activities will be carried out during the autumn 2011. We have planned three such specific activities under the project:

A group discussion (in groups of four) of a ‘case’, which illustrates different aspects related to language and gender in a classroom situation.

A group workshop (in the same groups of 4) involving the creation a case example/anecdotes, which illustrate/s various issues related to language and gender. In the creation of this case we will ask the students to draw on the collective experiences of the all the four group members present.

An observational study of teacher behaviour related to gender and language, which will go on parallel to the two events above. For this part of the study the students will be asked to observe the behaviour of our own lecturers/teachers who are assisting them in the collaborations. We have two teachers working in this capacity, one male and one female. The students will be asked to fill in two online evaluations (one for each teacher) in order to produce a short observational report evaluating potential gendered behaviour of our teachers and in a debriefing meeting at the end of the project we will relate the findings to the theoretical frameworks studied in the course literature.

The collaboration will be conducted online, primarily in the virtual world of Second Life. We will also provide tools for asynchronous written collaborations in the form of a wiki, where each group will have access to their own space.

Suggested dates for meetings etc are as follows:

6th -16th of September:

Technical and social initiation: During this period we will provide all participants with the opportunity to familiarise themselves with the tools (Second Life and the wiki). We will have group meetings for this purpose on the 6th of September (13.00-15.00 CET) and on Friday the 16th of September (13.00-15.00 CET) in Second life and we will also contact all who feel they need private one-to-one guidance on an individual basis in the ‘window’ 7-15th of September. We will also provide the students with contact details of their partner groups and encourage them to meet up and get to know each other in Second Life or using any other tool they see fit (Skype, MSN, e-mail etc).  Our ambition is thus that ALL participants should have entered the environment and tested the functionalities prior to the actual workshops. In addition, we hope that the participants also will have had a chance to at least get to know each other superficially prior to the planned events.

20 and 21st of September

Discussions of case: The discussion of the case will probably take about 1-2hrs and will be conducted in groups of 4. Since we are anticipating a total of 12 groups we have booked two days for this event but note that students will only be committed for one 1-2hour-session. Because of potential time differences etc we cannot at this time specify exact times for the event.

4 and 5th of October

Workshop – creation of case example: The creation of the case example will probably take about 1-2hrs and will be conducted in groups of 4. Since we are anticipating a total of 12 groups we have booked two days for this event but again note that students will only be committed for one 1-2hour-session. Because of potential time differences etc we cannot at this time specify exact times for the event.

Note that we will also ask students to summarise their findings from each meeting in a wiki tool. The observational study will be reported using an online questionnaire tool.

20th of October

Debriefing: During this meeting we will evaluate the activities together and also reveal the results of the evaluation of our own teachers and discuss these results. The meeting will take place in a face-to-face setting in a lecture hall at Umeå University with online access through U-stream or Adobe Connect.

Please let us know as soon as possible if you are interested in participating and if there are any changes in time or content frameworks that you need us to make in order to accommodate your specific institutional needs.

Tiedot ja yhteyspyynnöt tai lisätiedontarpeet voi lähettää minulle osoitteeseen:

hanna.outakoski@samiska.umu.se

tai kokeen vetäjälle Mats Deustchmannille osoitteeseen (ruotsiksi/englanniksi)

mats.deutschmann@engelska.umu.se

Isto Huvila Yhteistyö

Historia ja arkeologia Second Lifessa -linkkejä

May 17th, 2011

Historia ja arkeologia Second Lifessa -keskustelutilaisuudessa jaettuja linkki- ja kirjallisuusvinkkejä.

Historiallisia paikkoja

 • 1920-luvun Berliini: http://maps.secondlife.com/secondlife/1920s%20Berlin/237/232/751
 • Villi länsi: http://maps.secondlife.com/secondlife/Phoenix%20Pass/131/218/651
 • Muinainen Rooma (tämän lisäksi on useita muita ‘Roomia’): http://maps.secondlife.com/secondlife/ROMA/215/25/22
 • Edo-kauden Japani: http://maps.secondlife.com/secondlife/Japan%20Kansai/89/37/22
 • Holokaust-museo: http://maps.secondlife.com/secondlife/Japan%20Kansai/89/37/22
 • Elisabetin/Tudor-ajan Englanti: http://maps.secondlife.com/secondlife/Renaissance%20Island/220/227/28
 • Sikstiiniläiskappeli: http://maps.secondlife.com/secondlife/Vassar/212/89/25
 • Muinainen Mesopotamia: http://maps.secondlife.com/secondlife/FAS/196/115/52

Arkeologiaa

 • Klassillista arkeologiaa: http://maps.secondlife.com/secondlife/ROMA%20Transtiberim/24/37/23
 • PORTUS-projekti (Rooman satama Ostiassa): http://maps.secondlife.com/secondlife/University%20of%20Southampton/100/4/701
 • Giza: http://maps.secondlife.com/secondlife/iCommons/178/149/49
 • OKAPI-saari ja Çatalhöyük: http://maps.secondlife.com/secondlife/Okapi/62/25/28

Kirjallisuutta

Morgan, C. L. (Re)Building Çatalhöyük: Changing Virtual Reality in Archaeology. Archaeologies, Springer New York, 2009.

Getchell, K.; Miller, A.; Allison, C. & Sweetman, R. Exploring the Second life of a Byzantine Basilica. Serious Games on the Move, Springer Vienna, 2009, 165-180.

Graham, S. Special Reviews Section: Second lives: online worlds for archaeological teaching and research: Linden Labs, Second Life, www.secondlife.com. European Journal of Archaeology, 2007, 10 (1), 77-79.

Isto Huvila Kirjallisuutta, Linkit, Tapahtumat

Keskustelutilaisuus: Historia ja arkeologia Second Lifessa

May 12th, 2011

AVO-hankkeen ja EduFinlandin keskustelutilaisuuksien sarja jatkuu tiistaina 17.5. klo 14.00 EduFinland III:n keskustelukehässä osoitteessa http://maps.secondlife.com/secondlife/EduFinland%20III/111/182/24

Keskustelutilaisuuden aiheena on historian ja arkeologian esittäminen ja opettaminen Second Lifessa ja virtuaalimaailmoissa. Keskustelun aluksi esitellään suomalaista Arkeologiaa virtuaalisesti (ArVi) -hanketta sekä tutustutaan joukkoon ulkomaisia esimerkkejä historia- ja arkeologia-aiheisia hankkeita ja alueita. Osallistujat ovat myös enemmän kuin tervetulleita esittelemään omia hankkeitaan ja kokemuksiaan.

Isto Huvila Tapahtumat

Kulttuuri ja kansainvälisyys 30.3 klo 9-11

March 29th, 2011

30.3 klo 9-11 Kulttuuri ja kansainvälisyys Culture & internationalization}

Paikka Place: EduFinland IV Auditorio

Linkki tilaisuuteen Link to EduFinland http://maps.secondlife.com/secondlife/Edufinland%20IV/127/73/22

Ohjelma Program:

*   Dr Maryanne Maisano / DrM Magic, University of North Carolina, USA: How we use Second Life for Higher Education
*   Timo Niemelä / Tanni Audeburgh, Hamk: Miten streamaan musiikkia Second Lifeen? Streaming music to Second Life
*   Avatteret nousevat lavalle. Catwalk for Avatars - we talk about clothing in SL. Special commentator principal lecturer Dr. Pirjo Seddiki
*   Vierailut Visits to Culturally Interesting Places
a) Museum Island / SL constructor’s view, Sanna Ylikylä / Banana Naxos
b) Art in SL, Tuija Marstio / Blankuska Tebaldi (Sistine Chapel, Vassar Castle)

Emännät, Hosts: Kirsi Lindfors / Christiana Cooperstone & Irma Mänty / Rami Milena

Järjestäjänä: Haml, Lahden amk, Laurea ja Metropolia

Kim Holmberg/Zwiers EduFinland

RL Educational Institutions in VW

March 4th, 2011

Lista opettavista organisaatioista virtuaalisissa maailmoissa. Käydään kaikki lisäämässä omat suomalaiset organisaatiot :-)

https://sbs.dabbledb.com/page/educationinsl/UqLOTzeG#focus:QWZnaGFuaXN0YW4tVE9MQ01vdW50YWluQ2FtcHVzLTEyNzkxMg==/page:dHJ1ZQ==

Kim Holmberg/Zwiers EduFinland